A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Kłoczew

Kłoczew
brak 0.44% 0.97% 1.49% 2.02% 2.54% 3.07% 3.59% 4.12% 4.64% 5.17%
danych 0.96% 1.48% 2.01% 2.53% 3.06% 3.58% 4.11% 4.63% 5.16% 5.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 906
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 176
Liczba ważnych kart:1 176
Frekwencja wyborcza:19.91%
Liczba głosów ważnych:1 129
% głosów ważnych:96.00%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 1.24%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 9 64.29 0.80
KURCZUK Grzegorz 1 7.14 0.09
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0 0.00 0.00
POZNAŃSKI Marek 1 7.14 0.09
LIPIŃSKA Paulina 1 7.14 0.09
PALONKA Marek Franciszek 2 14.29 0.18
WÓJCIK Dorota Ewa 0 0.00 0.00
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 0 0.00 0.00
KABACIŃSKI Michał 0 0.00 0.00