A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Świdnik

Świdnik
brak 2.89% 3.18% 3.46% 3.75% 4.04% 4.33% 4.61% 4.90% 5.19% 5.47%
danych 3.17% 3.45% 3.74% 4.03% 4.32% 4.60% 4.89% 5.18% 5.46% 5.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:32 883
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 477
Liczba ważnych kart:8 477
Frekwencja wyborcza:25.78%
Liczba głosów ważnych:8 282
% głosów ważnych:97.70%
Liczba głosów na listy komitetu:477
% 5.76%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 345 72.33 4.17
KURCZUK Grzegorz 70 14.68 0.85
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 2 0.42 0.02
POZNAŃSKI Marek 12 2.52 0.14
LIPIŃSKA Paulina 15 3.14 0.18
PALONKA Marek Franciszek 1 0.21 0.01
WÓJCIK Dorota Ewa 13 2.73 0.16
PŁACHTA Łukasz Jan 2 0.42 0.02
POPIOŁEK Zofia 6 1.26 0.07
KABACIŃSKI Michał 11 2.31 0.13