A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 2.89% 3.18% 3.46% 3.75% 4.04% 4.33% 4.61% 4.90% 5.19% 5.47%
danych 3.17% 3.45% 3.74% 4.03% 4.32% 4.60% 4.89% 5.18% 5.46% 5.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 139
Liczba ważnych kart:13 138
Frekwencja wyborcza:22.27%
Liczba głosów ważnych:12 793
% głosów ważnych:97.37%
Liczba głosów na listy komitetu:619
% 4.84%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnik 32 883  8 477  8 477  8 282  477  5.76
Mełgiew 7 192  1 549  1 548  1 514  44  2.91
Piaski 8 617  1 679  1 679  1 629  47  2.89
Rybczewice 3 038  473  473  455  18  3.96
Trawniki 7 277  961  961  913  33  3.61
Ogółem 59 007  13 139  13 138  12 793  619  4.84
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 430 69.47 3.36
KURCZUK Grzegorz 88 14.22 0.69
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 12 1.94 0.09
POZNAŃSKI Marek 15 2.42 0.12
LIPIŃSKA Paulina 22 3.55 0.17
PALONKA Marek Franciszek 2 0.32 0.02
WÓJCIK Dorota Ewa 18 2.91 0.14
PŁACHTA Łukasz Jan 3 0.48 0.02
POPIOŁEK Zofia 11 1.78 0.09
KABACIŃSKI Michał 18 2.91 0.14