A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Rybczewice

Rybczewice
brak 2.89% 3.18% 3.46% 3.75% 4.04% 4.33% 4.61% 4.90% 5.19% 5.47%
danych 3.17% 3.45% 3.74% 4.03% 4.32% 4.60% 4.89% 5.18% 5.46% 5.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 038
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:473
Liczba ważnych kart:473
Frekwencja wyborcza:15.57%
Liczba głosów ważnych:455
% głosów ważnych:96.19%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 3.96%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 6 33.33 1.32
KURCZUK Grzegorz 1 5.56 0.22
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 1 5.56 0.22
POZNAŃSKI Marek 1 5.56 0.22
LIPIŃSKA Paulina 0 0.00 0.00
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 1 5.56 0.22
PŁACHTA Łukasz Jan 1 5.56 0.22
POPIOŁEK Zofia 3 16.67 0.66
KABACIŃSKI Michał 4 22.22 0.88