A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Piaski

Piaski
brak 2.89% 3.18% 3.46% 3.75% 4.04% 4.33% 4.61% 4.90% 5.19% 5.47%
danych 3.17% 3.45% 3.74% 4.03% 4.32% 4.60% 4.89% 5.18% 5.46% 5.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 617
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 679
Liczba ważnych kart:1 679
Frekwencja wyborcza:19.48%
Liczba głosów ważnych:1 629
% głosów ważnych:97.02%
Liczba głosów na listy komitetu:47
% 2.89%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 32 68.09 1.96
KURCZUK Grzegorz 7 14.89 0.43
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 1 2.13 0.06
POZNAŃSKI Marek 1 2.13 0.06
LIPIŃSKA Paulina 3 6.38 0.18
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 0 0.00 0.00
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 1 2.13 0.06
KABACIŃSKI Michał 2 4.26 0.12