A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Mełgiew

Mełgiew
brak 2.89% 3.18% 3.46% 3.75% 4.04% 4.33% 4.61% 4.90% 5.19% 5.47%
danych 3.17% 3.45% 3.74% 4.03% 4.32% 4.60% 4.89% 5.18% 5.46% 5.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 192
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 549
Liczba ważnych kart:1 548
Frekwencja wyborcza:21.54%
Liczba głosów ważnych:1 514
% głosów ważnych:97.80%
Liczba głosów na listy komitetu:44
% 2.91%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 29 65.91 1.92
KURCZUK Grzegorz 7 15.91 0.46
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 3 6.82 0.20
POZNAŃSKI Marek 0 0.00 0.00
LIPIŃSKA Paulina 2 4.55 0.13
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 2 4.55 0.13
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 0 0.00 0.00
KABACIŃSKI Michał 1 2.27 0.07