A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Tomaszów Lubelski

Tomaszów Lubelski
brak 1.24% 1.46% 1.67% 1.89% 2.10% 2.32% 2.53% 2.75% 2.96% 3.18%
danych 1.45% 1.66% 1.88% 2.09% 2.31% 2.52% 2.74% 2.95% 3.17% 3.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:16 828
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 112
Liczba ważnych kart:4 112
Frekwencja wyborcza:24.44%
Liczba głosów ważnych:4 016
% głosów ważnych:97.67%
Liczba głosów na listy komitetu:136
% 3.39%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 94 69.12 2.34
KURCZUK Grzegorz 7 5.15 0.17
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 1 0.74 0.02
POZNAŃSKI Marek 14 10.29 0.35
LIPIŃSKA Paulina 4 2.94 0.10
PALONKA Marek Franciszek 3 2.21 0.07
WÓJCIK Dorota Ewa 4 2.94 0.10
PŁACHTA Łukasz Jan 1 0.74 0.02
POPIOŁEK Zofia 2 1.47 0.05
KABACIŃSKI Michał 6 4.41 0.15