A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Łaszczów

Łaszczów
brak 1.24% 1.46% 1.67% 1.89% 2.10% 2.32% 2.53% 2.75% 2.96% 3.18%
danych 1.45% 1.66% 1.88% 2.09% 2.31% 2.52% 2.74% 2.95% 3.17% 3.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 361
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:931
Liczba ważnych kart:931
Frekwencja wyborcza:17.37%
Liczba głosów ważnych:891
% głosów ważnych:95.70%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 2.36%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 11 52.38 1.23
KURCZUK Grzegorz 3 14.29 0.34
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0 0.00 0.00
POZNAŃSKI Marek 3 14.29 0.34
LIPIŃSKA Paulina 1 4.76 0.11
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 1 4.76 0.11
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 1 4.76 0.11
KABACIŃSKI Michał 1 4.76 0.11