A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Łaszczów

Łaszczów
brak 0.19% 0.58% 0.96% 1.35% 1.73% 2.12% 2.50% 2.89% 3.27% 3.66%
danych 0.57% 0.95% 1.34% 1.72% 2.11% 2.49% 2.88% 3.26% 3.65% 4.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 361
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:931
Liczba ważnych kart:931
Frekwencja wyborcza:17.37%
Liczba głosów ważnych:891
% głosów ważnych:95.70%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 1.57%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 5 35.71 0.56
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 1 7.14 0.11
PODSTAWKA Karol 1 7.14 0.11
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 3 21.43 0.34
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 3 21.43 0.34
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 1 7.14 0.11