A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Tarnawatka

Tarnawatka
brak 1.24% 1.46% 1.67% 1.89% 2.10% 2.32% 2.53% 2.75% 2.96% 3.18%
danych 1.45% 1.66% 1.88% 2.09% 2.31% 2.52% 2.74% 2.95% 3.17% 3.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 254
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:587
Liczba ważnych kart:587
Frekwencja wyborcza:18.04%
Liczba głosów ważnych:563
% głosów ważnych:95.91%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 1.42%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 6 75.00 1.07
KURCZUK Grzegorz 0 0.00 0.00
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0 0.00 0.00
POZNAŃSKI Marek 1 12.50 0.18
LIPIŃSKA Paulina 1 12.50 0.18
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 0 0.00 0.00
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 0 0.00 0.00
KABACIŃSKI Michał 0 0.00 0.00