A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Ulhówek

Ulhówek
brak 0.19% 0.58% 0.96% 1.35% 1.73% 2.12% 2.50% 2.89% 3.27% 3.66%
danych 0.57% 0.95% 1.34% 1.72% 2.11% 2.49% 2.88% 3.26% 3.65% 4.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:705
Liczba ważnych kart:705
Frekwencja wyborcza:16.65%
Liczba głosów ważnych:682
% głosów ważnych:96.74%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 2.64%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 6 33.33 0.88
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 3 16.67 0.44
PODSTAWKA Karol 1 5.56 0.15
BUJAŁA Adriana Iwona 2 11.11 0.29
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 1 5.56 0.15
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 1 5.56 0.15
ROWIŃSKI Wojciech 4 22.22 0.59