A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Hańsk

Hańsk
brak 1.40% 1.77% 2.14% 2.51% 2.88% 3.25% 3.61% 3.98% 4.35% 4.72%
danych 1.76% 2.13% 2.50% 2.87% 3.24% 3.60% 3.97% 4.34% 4.71% 5.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 105
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:547
Liczba ważnych kart:547
Frekwencja wyborcza:17.62%
Liczba głosów ważnych:524
% głosów ważnych:95.80%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 2.48%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 2 15.38 0.38
KURCZUK Grzegorz 4 30.77 0.76
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0 0.00 0.00
POZNAŃSKI Marek 1 7.69 0.19
LIPIŃSKA Paulina 2 15.38 0.38
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 0 0.00 0.00
PŁACHTA Łukasz Jan 1 7.69 0.19
POPIOŁEK Zofia 1 7.69 0.19
KABACIŃSKI Michał 2 15.38 0.38