A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Bobrowice

Bobrowice
brak 16.96% 18.29% 19.62% 20.96% 22.29% 23.62% 24.95% 26.28% 27.62% 28.95%
danych 18.28% 19.61% 20.95% 22.28% 23.61% 24.94% 26.27% 27.61% 28.94% 30.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 595
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:445
Liczba ważnych kart:445
Frekwencja wyborcza:17.15%
Liczba głosów ważnych:426
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:129
% 30.28%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 64 49.61 15.02
HOC Czesław 2 1.55 0.47
RAFALSKA Elżbieta 20 15.50 4.69
MATERNA Jerzy Marian 20 15.50 4.69
ROBAK Marzanna Urszula 2 1.55 0.47
SZYMAŃSKA Halina Barbara 6 4.65 1.41
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 0 0.00 0.00
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 1 0.78 0.23
RONOWICZ Bożena 10 7.75 2.35
SZAŁABAWKA Artur Lesław 4 3.10 0.94