A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat krośnieński 

krośnieński
brak 16.96% 18.29% 19.62% 20.96% 22.29% 23.62% 24.95% 26.28% 27.62% 28.95%
danych 18.28% 19.61% 20.95% 22.28% 23.61% 24.94% 26.27% 27.61% 28.94% 30.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 082
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 037
Liczba ważnych kart:7 037
Frekwencja wyborcza:15.61%
Liczba głosów ważnych:6 714
% głosów ważnych:95.41%
Liczba głosów na listy komitetu:1 497
% 22.30%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gubin 13 423  2 265  2 265  2 176  369  16.96
Bobrowice 2 595  445  445  426  129  30.28
Bytnica 2 064  227  227  216  64  29.63
Dąbie 3 962  555  555  519  116  22.35
Gubin 5 900  792  792  752  149  19.81
Krosno Odrzańskie 14 803  2 546  2 546  2 432  634  26.07
Maszewo 2 335  207  207  193  36  18.65
Ogółem 45 082  7 037  7 037  6 714  1 497  22.30
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 646 43.15 9.62
HOC Czesław 14 0.94 0.21
RAFALSKA Elżbieta 200 13.36 2.98
MATERNA Jerzy Marian 412 27.52 6.14
ROBAK Marzanna Urszula 30 2.00 0.45
SZYMAŃSKA Halina Barbara 45 3.01 0.67
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 43 2.87 0.64
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 5 0.33 0.07
RONOWICZ Bożena 78 5.21 1.16
SZAŁABAWKA Artur Lesław 24 1.60 0.36