A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie
brak 16.96% 18.29% 19.62% 20.96% 22.29% 23.62% 24.95% 26.28% 27.62% 28.95%
danych 18.28% 19.61% 20.95% 22.28% 23.61% 24.94% 26.27% 27.61% 28.94% 30.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:14 803
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 546
Liczba ważnych kart:2 546
Frekwencja wyborcza:17.20%
Liczba głosów ważnych:2 432
% głosów ważnych:95.52%
Liczba głosów na listy komitetu:634
% 26.07%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 263 41.48 10.81
HOC Czesław 5 0.79 0.21
RAFALSKA Elżbieta 91 14.35 3.74
MATERNA Jerzy Marian 210 33.12 8.63
ROBAK Marzanna Urszula 7 1.10 0.29
SZYMAŃSKA Halina Barbara 7 1.10 0.29
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 11 1.74 0.45
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 1 0.16 0.04
RONOWICZ Bożena 27 4.26 1.11
SZAŁABAWKA Artur Lesław 12 1.89 0.49