A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Gubin

Gubin
brak 16.96% 18.29% 19.62% 20.96% 22.29% 23.62% 24.95% 26.28% 27.62% 28.95%
danych 18.28% 19.61% 20.95% 22.28% 23.61% 24.94% 26.27% 27.61% 28.94% 30.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 900
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:792
Liczba ważnych kart:792
Frekwencja wyborcza:13.42%
Liczba głosów ważnych:752
% głosów ważnych:94.95%
Liczba głosów na listy komitetu:149
% 19.81%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 58 38.93 7.71
HOC Czesław 1 0.67 0.13
RAFALSKA Elżbieta 22 14.77 2.93
MATERNA Jerzy Marian 42 28.19 5.59
ROBAK Marzanna Urszula 3 2.01 0.40
SZYMAŃSKA Halina Barbara 8 5.37 1.06
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 3 2.01 0.40
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 0 0.00 0.00
RONOWICZ Bożena 10 6.71 1.33
SZAŁABAWKA Artur Lesław 2 1.34 0.27