A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Maszewo

Maszewo
brak 16.96% 18.29% 19.62% 20.96% 22.29% 23.62% 24.95% 26.28% 27.62% 28.95%
danych 18.28% 19.61% 20.95% 22.28% 23.61% 24.94% 26.27% 27.61% 28.94% 30.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 335
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:207
Liczba ważnych kart:207
Frekwencja wyborcza:8.87%
Liczba głosów ważnych:193
% głosów ważnych:93.24%
Liczba głosów na listy komitetu:36
% 18.65%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 13 36.11 6.74
HOC Czesław 0 0.00 0.00
RAFALSKA Elżbieta 2 5.56 1.04
MATERNA Jerzy Marian 14 38.89 7.25
ROBAK Marzanna Urszula 0 0.00 0.00
SZYMAŃSKA Halina Barbara 1 2.78 0.52
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 1 2.78 0.52
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 0 0.00 0.00
RONOWICZ Bożena 3 8.33 1.55
SZAŁABAWKA Artur Lesław 2 5.56 1.04