A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Kożuchów

Kożuchów
brak 1.91% 2.14% 2.38% 2.61% 2.84% 3.08% 3.31% 3.54% 3.77% 4.01%
danych 2.13% 2.37% 2.60% 2.83% 3.07% 3.30% 3.53% 3.76% 4.00% 4.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 844
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 852
Liczba ważnych kart:1 852
Frekwencja wyborcza:14.42%
Liczba głosów ważnych:1 786
% głosów ważnych:96.44%
Liczba głosów na listy komitetu:50
% 2.80%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 20 40.00 1.12
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 7 14.00 0.39
BACHALSKI Dariusz Jacek 8 16.00 0.45
MARKIEWICZ Dorota 1 2.00 0.06
SZOSTAŁO Wiktor 2 4.00 0.11
WOJTCZAK Kinga 4 8.00 0.22
SZURA Zbigniew Jan 7 14.00 0.39
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 1 2.00 0.06
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
KASZNIA Magdalena Anna 0 0.00 0.00