A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat nowosolski 

nowosolski
brak 1.91% 2.14% 2.38% 2.61% 2.84% 3.08% 3.31% 3.54% 3.77% 4.01%
danych 2.13% 2.37% 2.60% 2.83% 3.07% 3.30% 3.53% 3.76% 4.00% 4.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 279
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 309
Liczba ważnych kart:12 309
Frekwencja wyborcza:17.77%
Liczba głosów ważnych:11 869
% głosów ważnych:96.43%
Liczba głosów na listy komitetu:314
% 2.65%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Nowa Sól 31 638  6 629  6 628  6 438  151  2.35
Bytom Odrzański 4 347  729  729  703  20  2.84
Kolsko 2 648  398  399  367  1.91
Kożuchów 12 844  1 852  1 852  1 786  50  2.80
Nowa Sól 5 443  828  828  802  34  4.24
Nowe Miasteczko 4 391  686  686  638  21  3.29
Otyń 5 204  875  875  841  25  2.97
Siedlisko 2 764  312  312  294  2.04
Ogółem 69 279  12 309  12 309  11 869  314  2.65
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 118 37.58 0.99
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 64 20.38 0.54
BACHALSKI Dariusz Jacek 35 11.15 0.29
MARKIEWICZ Dorota 17 5.41 0.14
SZOSTAŁO Wiktor 7 2.23 0.06
WOJTCZAK Kinga 21 6.69 0.18
SZURA Zbigniew Jan 12 3.82 0.10
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 11 3.50 0.09
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 10 3.18 0.08
KASZNIA Magdalena Anna 19 6.05 0.16