A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Bytom Odrzański

Bytom Odrzański
brak 1.91% 2.14% 2.38% 2.61% 2.84% 3.08% 3.31% 3.54% 3.77% 4.01%
danych 2.13% 2.37% 2.60% 2.83% 3.07% 3.30% 3.53% 3.76% 4.00% 4.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 347
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:729
Liczba ważnych kart:729
Frekwencja wyborcza:16.77%
Liczba głosów ważnych:703
% głosów ważnych:96.43%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 2.84%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 8 40.00 1.14
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 4 20.00 0.57
BACHALSKI Dariusz Jacek 0 0.00 0.00
MARKIEWICZ Dorota 1 5.00 0.14
SZOSTAŁO Wiktor 0 0.00 0.00
WOJTCZAK Kinga 2 10.00 0.28
SZURA Zbigniew Jan 0 0.00 0.00
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 1 5.00 0.14
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
KASZNIA Magdalena Anna 4 20.00 0.57