A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Siedlisko

Siedlisko
brak 1.91% 2.14% 2.38% 2.61% 2.84% 3.08% 3.31% 3.54% 3.77% 4.01%
danych 2.13% 2.37% 2.60% 2.83% 3.07% 3.30% 3.53% 3.76% 4.00% 4.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 764
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:312
Liczba ważnych kart:312
Frekwencja wyborcza:11.29%
Liczba głosów ważnych:294
% głosów ważnych:94.23%
Liczba głosów na listy komitetu:6
% 2.04%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 1 16.67 0.34
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 3 50.00 1.02
BACHALSKI Dariusz Jacek 0 0.00 0.00
MARKIEWICZ Dorota 2 33.33 0.68
SZOSTAŁO Wiktor 0 0.00 0.00
WOJTCZAK Kinga 0 0.00 0.00
SZURA Zbigniew Jan 0 0.00 0.00
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0 0.00 0.00
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
KASZNIA Magdalena Anna 0 0.00 0.00