A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Dobiegniew

Dobiegniew
brak 22.32% 23.09% 23.85% 24.62% 25.38% 26.15% 26.92% 27.68% 28.45% 29.21%
danych 23.08% 23.84% 24.61% 25.37% 26.14% 26.91% 27.67% 28.44% 29.20% 29.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 560
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:796
Liczba ważnych kart:796
Frekwencja wyborcza:14.32%
Liczba głosów ważnych:764
% głosów ważnych:95.98%
Liczba głosów na listy komitetu:199
% 26.05%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 69 34.67 9.03
HOC Czesław 4 2.01 0.52
RAFALSKA Elżbieta 61 30.65 7.98
MATERNA Jerzy Marian 42 21.11 5.50
ROBAK Marzanna Urszula 2 1.01 0.26
SZYMAŃSKA Halina Barbara 8 4.02 1.05
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 5 2.51 0.65
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 1 0.50 0.13
RONOWICZ Bożena 4 2.01 0.52
SZAŁABAWKA Artur Lesław 3 1.51 0.39