A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat strzelecko-drezdenecki 

strzelecko-drezdenecki
brak 22.32% 23.09% 23.85% 24.62% 25.38% 26.15% 26.92% 27.68% 28.45% 29.21%
danych 23.08% 23.84% 24.61% 25.37% 26.14% 26.91% 27.67% 28.44% 29.20% 29.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 219
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 738
Liczba ważnych kart:5 736
Frekwencja wyborcza:14.27%
Liczba głosów ważnych:5 466
% głosów ważnych:95.29%
Liczba głosów na listy komitetu:1 442
% 26.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobiegniew 5 560  796  796  764  199  26.05
Drezdenko 13 982  2 154  2 154  2 055  616  29.98
Stare Kurowo 3 351  450  450  425  108  25.41
Strzelce Krajeńskie 13 829  1 870  1 868  1 788  399  22.32
Zwierzyn 3 497  468  468  434  120  27.65
Ogółem 40 219  5 738  5 736  5 466  1 442  26.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 425 29.47 7.78
HOC Czesław 24 1.66 0.44
RAFALSKA Elżbieta 644 44.66 11.78
MATERNA Jerzy Marian 187 12.97 3.42
ROBAK Marzanna Urszula 44 3.05 0.80
SZYMAŃSKA Halina Barbara 51 3.54 0.93
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 25 1.73 0.46
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 8 0.55 0.15
RONOWICZ Bożena 19 1.32 0.35
SZAŁABAWKA Artur Lesław 15 1.04 0.27