A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Zwierzyn

Zwierzyn
brak 22.32% 23.09% 23.85% 24.62% 25.38% 26.15% 26.92% 27.68% 28.45% 29.21%
danych 23.08% 23.84% 24.61% 25.37% 26.14% 26.91% 27.67% 28.44% 29.20% 29.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 497
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:468
Liczba ważnych kart:468
Frekwencja wyborcza:13.38%
Liczba głosów ważnych:434
% głosów ważnych:92.74%
Liczba głosów na listy komitetu:120
% 27.65%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 35 29.17 8.06
HOC Czesław 1 0.83 0.23
RAFALSKA Elżbieta 54 45.00 12.44
MATERNA Jerzy Marian 19 15.83 4.38
ROBAK Marzanna Urszula 3 2.50 0.69
SZYMAŃSKA Halina Barbara 3 2.50 0.69
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 1 0.83 0.23
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 1 0.83 0.23
RONOWICZ Bożena 1 0.83 0.23
SZAŁABAWKA Artur Lesław 2 1.67 0.46