A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Jasień

Jasień
brak 16.51% 18.13% 19.74% 21.36% 22.98% 24.60% 26.21% 27.83% 29.45% 31.06%
danych 18.12% 19.73% 21.35% 22.97% 24.59% 26.20% 27.82% 29.44% 31.05% 32.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 773
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:830
Liczba ważnych kart:830
Frekwencja wyborcza:14.38%
Liczba głosów ważnych:786
% głosów ważnych:94.70%
Liczba głosów na listy komitetu:205
% 26.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 56 27.32 7.12
HOC Czesław 15 7.32 1.91
RAFALSKA Elżbieta 25 12.20 3.18
MATERNA Jerzy Marian 90 43.90 11.45
ROBAK Marzanna Urszula 4 1.95 0.51
SZYMAŃSKA Halina Barbara 2 0.98 0.25
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 2 0.98 0.25
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 0 0.00 0.00
RONOWICZ Bożena 9 4.39 1.15
SZAŁABAWKA Artur Lesław 2 0.98 0.25