A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat żarski 

żarski
brak 16.51% 18.13% 19.74% 21.36% 22.98% 24.60% 26.21% 27.83% 29.45% 31.06%
danych 18.12% 19.73% 21.35% 22.97% 24.59% 26.20% 27.82% 29.44% 31.05% 32.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 902
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 632
Liczba ważnych kart:13 622
Frekwencja wyborcza:17.28%
Liczba głosów ważnych:13 030
% głosów ważnych:95.65%
Liczba głosów na listy komitetu:3 408
% 26.16%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łęknica 2 010  330  330  315  62  19.68
Żary 31 099  6 535  6 527  6 312  1 615  25.59
Brody 2 753  267  267  259  53  20.46
Jasień 5 773  830  830  786  205  26.08
Lipinki Łużyckie 2 598  381  381  358  117  32.68
Lubsko 15 351  2 535  2 534  2 415  600  24.84
Przewóz 2 564  367  367  340  104  30.59
Trzebiel 4 616  584  584  526  144  27.38
Tuplice 2 587  348  348  327  54  16.51
Żary 9 551  1 455  1 454  1 392  454  32.61
Ogółem 78 902  13 632  13 622  13 030  3 408  26.16
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 1 251 36.71 9.60
HOC Czesław 178 5.22 1.37
RAFALSKA Elżbieta 378 11.09 2.90
MATERNA Jerzy Marian 1 239 36.36 9.51
ROBAK Marzanna Urszula 53 1.56 0.41
SZYMAŃSKA Halina Barbara 95 2.79 0.73
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 56 1.64 0.43
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 13 0.38 0.10
RONOWICZ Bożena 102 2.99 0.78
SZAŁABAWKA Artur Lesław 43 1.26 0.33