A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Żary

Żary
brak 16.51% 18.13% 19.74% 21.36% 22.98% 24.60% 26.21% 27.83% 29.45% 31.06%
danych 18.12% 19.73% 21.35% 22.97% 24.59% 26.20% 27.82% 29.44% 31.05% 32.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 551
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 455
Liczba ważnych kart:1 454
Frekwencja wyborcza:15.23%
Liczba głosów ważnych:1 392
% głosów ważnych:95.74%
Liczba głosów na listy komitetu:454
% 32.61%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 148 32.60 10.63
HOC Czesław 8 1.76 0.57
RAFALSKA Elżbieta 57 12.56 4.09
MATERNA Jerzy Marian 201 44.27 14.44
ROBAK Marzanna Urszula 7 1.54 0.50
SZYMAŃSKA Halina Barbara 13 2.86 0.93
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 7 1.54 0.50
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 1 0.22 0.07
RONOWICZ Bożena 8 1.76 0.57
SZAŁABAWKA Artur Lesław 4 0.88 0.29