A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Łęknica

Łęknica
brak 16.51% 18.13% 19.74% 21.36% 22.98% 24.60% 26.21% 27.83% 29.45% 31.06%
danych 18.12% 19.73% 21.35% 22.97% 24.59% 26.20% 27.82% 29.44% 31.05% 32.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 010
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:330
Liczba ważnych kart:330
Frekwencja wyborcza:16.42%
Liczba głosów ważnych:315
% głosów ważnych:95.45%
Liczba głosów na listy komitetu:62
% 19.68%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 12 19.35 3.81
HOC Czesław 0 0.00 0.00
RAFALSKA Elżbieta 1 1.61 0.32
MATERNA Jerzy Marian 32 51.61 10.16
ROBAK Marzanna Urszula 3 4.84 0.95
SZYMAŃSKA Halina Barbara 3 4.84 0.95
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 1 1.61 0.32
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 0 0.00 0.00
RONOWICZ Bożena 7 11.29 2.22
SZAŁABAWKA Artur Lesław 3 4.84 0.95