A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Lubsko

Lubsko
brak 16.51% 18.13% 19.74% 21.36% 22.98% 24.60% 26.21% 27.83% 29.45% 31.06%
danych 18.12% 19.73% 21.35% 22.97% 24.59% 26.20% 27.82% 29.44% 31.05% 32.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 351
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 535
Liczba ważnych kart:2 534
Frekwencja wyborcza:16.51%
Liczba głosów ważnych:2 415
% głosów ważnych:95.30%
Liczba głosów na listy komitetu:600
% 24.84%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 214 35.67 8.86
HOC Czesław 107 17.83 4.43
RAFALSKA Elżbieta 76 12.67 3.15
MATERNA Jerzy Marian 149 24.83 6.17
ROBAK Marzanna Urszula 10 1.67 0.41
SZYMAŃSKA Halina Barbara 10 1.67 0.41
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 5 0.83 0.21
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 2 0.33 0.08
RONOWICZ Bożena 21 3.50 0.87
SZAŁABAWKA Artur Lesław 6 1.00 0.25