A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Żary

Żary
brak 16.51% 18.13% 19.74% 21.36% 22.98% 24.60% 26.21% 27.83% 29.45% 31.06%
danych 18.12% 19.73% 21.35% 22.97% 24.59% 26.20% 27.82% 29.44% 31.05% 32.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:31 099
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 535
Liczba ważnych kart:6 527
Frekwencja wyborcza:21.01%
Liczba głosów ważnych:6 312
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:1 615
% 25.59%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 690 42.72 10.93
HOC Czesław 42 2.60 0.67
RAFALSKA Elżbieta 173 10.71 2.74
MATERNA Jerzy Marian 546 33.81 8.65
ROBAK Marzanna Urszula 24 1.49 0.38
SZYMAŃSKA Halina Barbara 45 2.79 0.71
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 32 1.98 0.51
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 6 0.37 0.10
RONOWICZ Bożena 36 2.23 0.57
SZAŁABAWKA Artur Lesław 21 1.30 0.33