A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Lipinki Łużyckie

Lipinki Łużyckie
brak 16.51% 18.13% 19.74% 21.36% 22.98% 24.60% 26.21% 27.83% 29.45% 31.06%
danych 18.12% 19.73% 21.35% 22.97% 24.59% 26.20% 27.82% 29.44% 31.05% 32.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 598
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:381
Liczba ważnych kart:381
Frekwencja wyborcza:14.67%
Liczba głosów ważnych:358
% głosów ważnych:93.96%
Liczba głosów na listy komitetu:117
% 32.68%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 31 26.50 8.66
HOC Czesław 1 0.85 0.28
RAFALSKA Elżbieta 8 6.84 2.23
MATERNA Jerzy Marian 58 49.57 16.20
ROBAK Marzanna Urszula 2 1.71 0.56
SZYMAŃSKA Halina Barbara 6 5.13 1.68
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 3 2.56 0.84
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 1 0.85 0.28
RONOWICZ Bożena 3 2.56 0.84
SZAŁABAWKA Artur Lesław 4 3.42 1.12