A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Przewóz

Przewóz
brak 16.51% 18.13% 19.74% 21.36% 22.98% 24.60% 26.21% 27.83% 29.45% 31.06%
danych 18.12% 19.73% 21.35% 22.97% 24.59% 26.20% 27.82% 29.44% 31.05% 32.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 564
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:367
Liczba ważnych kart:367
Frekwencja wyborcza:14.31%
Liczba głosów ważnych:340
% głosów ważnych:92.64%
Liczba głosów na listy komitetu:104
% 30.59%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 44 42.31 12.94
HOC Czesław 2 1.92 0.59
RAFALSKA Elżbieta 11 10.58 3.24
MATERNA Jerzy Marian 34 32.69 10.00
ROBAK Marzanna Urszula 0 0.00 0.00
SZYMAŃSKA Halina Barbara 4 3.85 1.18
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 2 1.92 0.59
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 1 0.96 0.29
RONOWICZ Bożena 5 4.81 1.47
SZAŁABAWKA Artur Lesław 1 0.96 0.29