A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Bedlno

Bedlno
brak 0.00% 0.19% 0.38% 0.57% 0.76% 0.96% 1.15% 1.34% 1.53% 1.72%
danych 0.18% 0.37% 0.56% 0.75% 0.95% 1.14% 1.33% 1.52% 1.71% 1.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 781
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:719
Liczba ważnych kart:719
Frekwencja wyborcza:15.04%
Liczba głosów ważnych:682
% głosów ważnych:94.85%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 1.91%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 2 15.38 0.29
WALISZEWSKI Jan Nikodem 2 15.38 0.29
ŻARNECKI Adrian Iwo 1 7.69 0.15
HEJNIAK Sebastian Patryk 2 15.38 0.29
BERNAT Patrycja 2 15.38 0.29
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 0 0.00 0.00
MONETA Katarzyna Justyna 1 7.69 0.15
CHYBAŁA Karolina Marianna 0 0.00 0.00
JABŁOŃSKI Wojciech 3 23.08 0.44
NOWACKA Monika 0 0.00 0.00