A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat kutnowski 

kutnowski
brak 0.00% 0.19% 0.38% 0.57% 0.76% 0.96% 1.15% 1.34% 1.53% 1.72%
danych 0.18% 0.37% 0.56% 0.75% 0.95% 1.14% 1.33% 1.52% 1.71% 1.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:83 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 569
Liczba ważnych kart:15 566
Frekwencja wyborcza:18.69%
Liczba głosów ważnych:14 923
% głosów ważnych:95.87%
Liczba głosów na listy komitetu:206
% 1.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kutno 38 110  8 417  8 415  8 141  132  1.62
Bedlno 4 781  719  719  682  13  1.91
Dąbrowice 1 640  312  312  291  0.00
Krośniewice 7 174  1 026  1 026  967  0.93
Krzyżanów 3 586  625  625  597  0.50
Kutno 7 044  1 287  1 287  1 232  20  1.62
Łanięta 1 948  296  296  275  1.09
Nowe Ostrowy 3 004  430  430  398  1.76
Oporów 2 222  334  334  321  1.56
Strzelce 3 315  579  579  560  0.18
Żychlin 10 462  1 544  1 543  1 459  13  0.89
Ogółem 83 286  15 569  15 566  14 923  206  1.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 103 50.00 0.69
WALISZEWSKI Jan Nikodem 20 9.71 0.13
ŻARNECKI Adrian Iwo 6 2.91 0.04
HEJNIAK Sebastian Patryk 6 2.91 0.04
BERNAT Patrycja 16 7.77 0.11
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 10 4.85 0.07
MONETA Katarzyna Justyna 17 8.25 0.11
CHYBAŁA Karolina Marianna 4 1.94 0.03
JABŁOŃSKI Wojciech 13 6.31 0.09
NOWACKA Monika 11 5.34 0.07