A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Łowicz

Łowicz
brak 0.39% 0.53% 0.67% 0.82% 0.96% 1.10% 1.24% 1.38% 1.53% 1.67%
danych 0.52% 0.66% 0.81% 0.95% 1.09% 1.23% 1.37% 1.52% 1.66% 1.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:24 443
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 905
Liczba ważnych kart:5 905
Frekwencja wyborcza:24.16%
Liczba głosów ważnych:5 688
% głosów ważnych:96.33%
Liczba głosów na listy komitetu:98
% 1.72%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 31 31.63 0.55
MAKOWSKI Krzysztof Michał 16 16.33 0.28
ŁUCZAK Agnieszka Maria 8 8.16 0.14
KRAWCZYK Michał 7 7.14 0.12
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 3 3.06 0.05
KOZAK Rafał Piotr 2 2.04 0.04
DIDOWICZ Anna 2 2.04 0.04
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 8 8.16 0.14
WYPYCH Ewelina 13 13.27 0.23
PACHOLSKI Michał Tomasz 8 8.16 0.14