A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat łowicki 

łowicki
brak 0.39% 0.53% 0.67% 0.82% 0.96% 1.10% 1.24% 1.38% 1.53% 1.67%
danych 0.52% 0.66% 0.81% 0.95% 1.09% 1.23% 1.37% 1.52% 1.66% 1.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 994
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 583
Liczba ważnych kart:13 583
Frekwencja wyborcza:20.58%
Liczba głosów ważnych:13 064
% głosów ważnych:96.18%
Liczba głosów na listy komitetu:194
% 1.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łowicz 24 443  5 905  5 905  5 688  98  1.72
Bielawy 4 726  814  814  758  0.66
Chąśno 2 463  542  542  518  0.39
Domaniewice 3 760  635  635  608  11  1.81
Kiernozia 2 899  499  499  483  1.04
Kocierzew Południowy 3 570  845  845  830  1.08
Łowicz 6 090  1 174  1 174  1 135  17  1.50
Łyszkowice 5 435  773  773  738  13  1.76
Nieborów 7 716  1 509  1 509  1 451  21  1.45
Zduny 4 892  887  887  855  13  1.52
Ogółem 65 994  13 583  13 583  13 064  194  1.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 59 30.41 0.45
MAKOWSKI Krzysztof Michał 31 15.98 0.24
ŁUCZAK Agnieszka Maria 18 9.28 0.14
KRAWCZYK Michał 15 7.73 0.11
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 7 3.61 0.05
KOZAK Rafał Piotr 5 2.58 0.04
DIDOWICZ Anna 7 3.61 0.05
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 16 8.25 0.12
WYPYCH Ewelina 24 12.37 0.18
PACHOLSKI Michał Tomasz 12 6.19 0.09