A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Łowicz

Łowicz
brak 0.39% 0.53% 0.67% 0.82% 0.96% 1.10% 1.24% 1.38% 1.53% 1.67%
danych 0.52% 0.66% 0.81% 0.95% 1.09% 1.23% 1.37% 1.52% 1.66% 1.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 090
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 174
Liczba ważnych kart:1 174
Frekwencja wyborcza:19.28%
Liczba głosów ważnych:1 135
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 1.50%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 4 23.53 0.35
MAKOWSKI Krzysztof Michał 1 5.88 0.09
ŁUCZAK Agnieszka Maria 3 17.65 0.26
KRAWCZYK Michał 2 11.76 0.18
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 0 0.00 0.00
KOZAK Rafał Piotr 0 0.00 0.00
DIDOWICZ Anna 1 5.88 0.09
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 3 17.65 0.26
WYPYCH Ewelina 2 11.76 0.18
PACHOLSKI Michał Tomasz 1 5.88 0.09