A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Kiernozia

Kiernozia
brak 0.39% 0.53% 0.67% 0.82% 0.96% 1.10% 1.24% 1.38% 1.53% 1.67%
danych 0.52% 0.66% 0.81% 0.95% 1.09% 1.23% 1.37% 1.52% 1.66% 1.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:499
Liczba ważnych kart:499
Frekwencja wyborcza:17.21%
Liczba głosów ważnych:483
% głosów ważnych:96.79%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 1.04%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 3 60.00 0.62
MAKOWSKI Krzysztof Michał 1 20.00 0.21
ŁUCZAK Agnieszka Maria 0 0.00 0.00
KRAWCZYK Michał 0 0.00 0.00
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 0 0.00 0.00
KOZAK Rafał Piotr 0 0.00 0.00
DIDOWICZ Anna 0 0.00 0.00
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 0 0.00 0.00
WYPYCH Ewelina 1 20.00 0.21
PACHOLSKI Michał Tomasz 0 0.00 0.00