A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Łyszkowice

Łyszkowice
brak 0.39% 0.53% 0.67% 0.82% 0.96% 1.10% 1.24% 1.38% 1.53% 1.67%
danych 0.52% 0.66% 0.81% 0.95% 1.09% 1.23% 1.37% 1.52% 1.66% 1.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 435
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:773
Liczba ważnych kart:773
Frekwencja wyborcza:14.22%
Liczba głosów ważnych:738
% głosów ważnych:95.47%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 1.76%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 7 53.85 0.95
MAKOWSKI Krzysztof Michał 2 15.38 0.27
ŁUCZAK Agnieszka Maria 0 0.00 0.00
KRAWCZYK Michał 0 0.00 0.00
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 1 7.69 0.14
KOZAK Rafał Piotr 0 0.00 0.00
DIDOWICZ Anna 0 0.00 0.00
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 2 15.38 0.27
WYPYCH Ewelina 1 7.69 0.14
PACHOLSKI Michał Tomasz 0 0.00 0.00