A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Kocierzew Południowy

Kocierzew Południowy
brak 0.39% 0.53% 0.67% 0.82% 0.96% 1.10% 1.24% 1.38% 1.53% 1.67%
danych 0.52% 0.66% 0.81% 0.95% 1.09% 1.23% 1.37% 1.52% 1.66% 1.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 570
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:845
Liczba ważnych kart:845
Frekwencja wyborcza:23.67%
Liczba głosów ważnych:830
% głosów ważnych:98.22%
Liczba głosów na listy komitetu:9
% 1.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 2 22.22 0.24
MAKOWSKI Krzysztof Michał 3 33.33 0.36
ŁUCZAK Agnieszka Maria 2 22.22 0.24
KRAWCZYK Michał 0 0.00 0.00
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 0 0.00 0.00
KOZAK Rafał Piotr 1 11.11 0.12
DIDOWICZ Anna 1 11.11 0.12
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 0 0.00 0.00
WYPYCH Ewelina 0 0.00 0.00
PACHOLSKI Michał Tomasz 0 0.00 0.00