A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Nieborów

Nieborów
brak 0.39% 0.53% 0.67% 0.82% 0.96% 1.10% 1.24% 1.38% 1.53% 1.67%
danych 0.52% 0.66% 0.81% 0.95% 1.09% 1.23% 1.37% 1.52% 1.66% 1.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 716
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 509
Liczba ważnych kart:1 509
Frekwencja wyborcza:19.56%
Liczba głosów ważnych:1 451
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 1.45%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 6 28.57 0.41
MAKOWSKI Krzysztof Michał 3 14.29 0.21
ŁUCZAK Agnieszka Maria 2 9.52 0.14
KRAWCZYK Michał 1 4.76 0.07
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 1 4.76 0.07
KOZAK Rafał Piotr 1 4.76 0.07
DIDOWICZ Anna 3 14.29 0.21
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 1 4.76 0.07
WYPYCH Ewelina 3 14.29 0.21
PACHOLSKI Michał Tomasz 0 0.00 0.00