A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Białaczów

Białaczów
brak 49.59% 51.10% 52.60% 54.11% 55.61% 57.12% 58.63% 60.13% 61.64% 63.14%
danych 51.09% 52.59% 54.10% 55.60% 57.11% 58.62% 60.12% 61.63% 63.13% 64.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 779
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:844
Liczba ważnych kart:844
Frekwencja wyborcza:17.66%
Liczba głosów ważnych:822
% głosów ważnych:97.39%
Liczba głosów na listy komitetu:423
% 51.46%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław 216 51.06 26.28
KRUPA Urszula Irena 22 5.20 2.68
WASZCZYKOWSKI Witold Jan 1 0.24 0.12
POLAK Piotr Stanisław 3 0.71 0.36
SZAŁKOWSKA-WEST Ewa Maria 2 0.47 0.24
TELUS Robert 177 41.84 21.53
KOPERSKA Iwona Edyta 1 0.24 0.12
GRABEK Anna Małgorzata 0 0.00 0.00
OLEJNIK Wiesława Helena 0 0.00 0.00
MATUSZEWSKI Marek 1 0.24 0.12