A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat opoczyński 

opoczyński
brak 49.59% 51.10% 52.60% 54.11% 55.61% 57.12% 58.63% 60.13% 61.64% 63.14%
danych 51.09% 52.59% 54.10% 55.60% 57.11% 58.62% 60.12% 61.63% 63.13% 64.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 128
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 789
Liczba ważnych kart:14 786
Frekwencja wyborcza:23.43%
Liczba głosów ważnych:14 206
% głosów ważnych:96.08%
Liczba głosów na listy komitetu:7 739
% 54.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białaczów 4 779  844  844  822  423  51.46
Drzewica 8 891  1 966  1 966  1 880  1 127  59.95
Mniszków 3 745  723  723  693  448  64.65
Opoczno 28 305  6 919  6 919  6 625  3 426  51.71
Paradyż 3 567  998  997  964  478  49.59
Poświętne 2 773  608  608  592  352  59.46
Sławno 6 001  1 582  1 580  1 515  870  57.43
Żarnów 5 067  1 149  1 149  1 115  615  55.16
Ogółem 63 128  14 789  14 786  14 206  7 739  54.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław 4 362 56.36 30.71
KRUPA Urszula Irena 169 2.18 1.19
WASZCZYKOWSKI Witold Jan 102 1.32 0.72
POLAK Piotr Stanisław 47 0.61 0.33
SZAŁKOWSKA-WEST Ewa Maria 20 0.26 0.14
TELUS Robert 2 966 38.33 20.88
KOPERSKA Iwona Edyta 17 0.22 0.12
GRABEK Anna Małgorzata 9 0.12 0.06
OLEJNIK Wiesława Helena 18 0.23 0.13
MATUSZEWSKI Marek 29 0.37 0.20