A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Drzewica

Drzewica
brak 49.59% 51.10% 52.60% 54.11% 55.61% 57.12% 58.63% 60.13% 61.64% 63.14%
danych 51.09% 52.59% 54.10% 55.60% 57.11% 58.62% 60.12% 61.63% 63.13% 64.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 891
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 966
Liczba ważnych kart:1 966
Frekwencja wyborcza:22.11%
Liczba głosów ważnych:1 880
% głosów ważnych:95.63%
Liczba głosów na listy komitetu:1 127
% 59.95%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław 627 55.63 33.35
KRUPA Urszula Irena 15 1.33 0.80
WASZCZYKOWSKI Witold Jan 10 0.89 0.53
POLAK Piotr Stanisław 7 0.62 0.37
SZAŁKOWSKA-WEST Ewa Maria 2 0.18 0.11
TELUS Robert 457 40.55 24.31
KOPERSKA Iwona Edyta 3 0.27 0.16
GRABEK Anna Małgorzata 2 0.18 0.11
OLEJNIK Wiesława Helena 3 0.27 0.16
MATUSZEWSKI Marek 1 0.09 0.05