A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Żarnów

Żarnów
brak 49.59% 51.10% 52.60% 54.11% 55.61% 57.12% 58.63% 60.13% 61.64% 63.14%
danych 51.09% 52.59% 54.10% 55.60% 57.11% 58.62% 60.12% 61.63% 63.13% 64.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 067
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 149
Liczba ważnych kart:1 149
Frekwencja wyborcza:22.68%
Liczba głosów ważnych:1 115
% głosów ważnych:97.04%
Liczba głosów na listy komitetu:615
% 55.16%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław 385 62.60 34.53
KRUPA Urszula Irena 12 1.95 1.08
WASZCZYKOWSKI Witold Jan 6 0.98 0.54
POLAK Piotr Stanisław 2 0.33 0.18
SZAŁKOWSKA-WEST Ewa Maria 0 0.00 0.00
TELUS Robert 206 33.50 18.48
KOPERSKA Iwona Edyta 0 0.00 0.00
GRABEK Anna Małgorzata 1 0.16 0.09
OLEJNIK Wiesława Helena 2 0.33 0.18
MATUSZEWSKI Marek 1 0.16 0.09