A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Poświętne

Poświętne
brak 49.59% 51.10% 52.60% 54.11% 55.61% 57.12% 58.63% 60.13% 61.64% 63.14%
danych 51.09% 52.59% 54.10% 55.60% 57.11% 58.62% 60.12% 61.63% 63.13% 64.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 773
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:608
Liczba ważnych kart:608
Frekwencja wyborcza:21.93%
Liczba głosów ważnych:592
% głosów ważnych:97.37%
Liczba głosów na listy komitetu:352
% 59.46%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław 195 55.40 32.94
KRUPA Urszula Irena 5 1.42 0.84
WASZCZYKOWSKI Witold Jan 4 1.14 0.68
POLAK Piotr Stanisław 5 1.42 0.84
SZAŁKOWSKA-WEST Ewa Maria 0 0.00 0.00
TELUS Robert 139 39.49 23.48
KOPERSKA Iwona Edyta 1 0.28 0.17
GRABEK Anna Małgorzata 1 0.28 0.17
OLEJNIK Wiesława Helena 0 0.00 0.00
MATUSZEWSKI Marek 2 0.57 0.34