A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Żarnów

Żarnów
brak 2.02% 2.35% 2.69% 3.02% 3.36% 3.69% 4.02% 4.36% 4.69% 5.03%
danych 2.34% 2.68% 3.01% 3.35% 3.68% 4.01% 4.35% 4.68% 5.02% 5.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 067
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 149
Liczba ważnych kart:1 149
Frekwencja wyborcza:22.68%
Liczba głosów ważnych:1 115
% głosów ważnych:97.04%
Liczba głosów na listy komitetu:39
% 3.50%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOCH Adam 27 69.23 2.42
BUDZISZ Emilia Małgorzata 3 7.69 0.27
MALKA Andrzej Roman 1 2.56 0.09
SŁOTA Tomasz Andrzej 2 5.13 0.18
UTECHT Greta 0 0.00 0.00
LIPCZYK Zbigniew Jerzy 2 5.13 0.18
DOBIESZ Alicja Maria 3 7.69 0.27
ZIELIŃSKI Konrad Aleksander 0 0.00 0.00
PAWŁOWSKA Iga Aleksandra 1 2.56 0.09
SYGA Artur Jerzy 0 0.00 0.00