A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat opoczyński 

opoczyński
brak 2.02% 2.35% 2.69% 3.02% 3.36% 3.69% 4.02% 4.36% 4.69% 5.03%
danych 2.34% 2.68% 3.01% 3.35% 3.68% 4.01% 4.35% 4.68% 5.02% 5.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 128
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 789
Liczba ważnych kart:14 786
Frekwencja wyborcza:23.43%
Liczba głosów ważnych:14 206
% głosów ważnych:96.08%
Liczba głosów na listy komitetu:664
% 4.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białaczów 4 779  844  844  822  44  5.35
Drzewica 8 891  1 966  1 966  1 880  92  4.89
Mniszków 3 745  723  723  693  14  2.02
Opoczno 28 305  6 919  6 919  6 625  355  5.36
Paradyż 3 567  998  997  964  32  3.32
Poświętne 2 773  608  608  592  30  5.07
Sławno 6 001  1 582  1 580  1 515  58  3.83
Żarnów 5 067  1 149  1 149  1 115  39  3.50
Ogółem 63 128  14 789  14 786  14 206  664  4.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOCH Adam 418 62.95 2.94
BUDZISZ Emilia Małgorzata 50 7.53 0.35
MALKA Andrzej Roman 20 3.01 0.14
SŁOTA Tomasz Andrzej 34 5.12 0.24
UTECHT Greta 22 3.31 0.15
LIPCZYK Zbigniew Jerzy 18 2.71 0.13
DOBIESZ Alicja Maria 26 3.92 0.18
ZIELIŃSKI Konrad Aleksander 30 4.52 0.21
PAWŁOWSKA Iga Aleksandra 28 4.22 0.20
SYGA Artur Jerzy 18 2.71 0.13