A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Biała Rawska

Biała Rawska
brak 0.78% 0.89% 1.00% 1.11% 1.22% 1.34% 1.45% 1.56% 1.67% 1.78%
danych 0.88% 0.99% 1.10% 1.21% 1.33% 1.44% 1.55% 1.66% 1.77% 1.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 367
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 713
Liczba ważnych kart:1 713
Frekwencja wyborcza:18.29%
Liczba głosów ważnych:1 657
% głosów ważnych:96.73%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 0.78%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 4 30.77 0.24
WALISZEWSKI Jan Nikodem 5 38.46 0.30
ŻARNECKI Adrian Iwo 1 7.69 0.06
HEJNIAK Sebastian Patryk 0 0.00 0.00
BERNAT Patrycja 1 7.69 0.06
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 0 0.00 0.00
MONETA Katarzyna Justyna 0 0.00 0.00
CHYBAŁA Karolina Marianna 0 0.00 0.00
JABŁOŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00
NOWACKA Monika 2 15.38 0.12