A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat rawski 

rawski
brak 0.78% 0.89% 1.00% 1.11% 1.22% 1.34% 1.45% 1.56% 1.67% 1.78%
danych 0.88% 0.99% 1.10% 1.21% 1.33% 1.44% 1.55% 1.66% 1.77% 1.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 244
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 495
Liczba ważnych kart:8 493
Frekwencja wyborcza:21.11%
Liczba głosów ważnych:8 157
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:116
% 1.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rawa Mazowiecka 14 576  3 702  3 700  3 540  67  1.89
Biała Rawska 9 367  1 713  1 713  1 657  13  0.78
Cielądz 3 303  649  649  618  11  1.78
Rawa Mazowiecka 6 924  1 273  1 273  1 228  16  1.30
Regnów 1 498  367  367  353  0.85
Sadkowice 4 576  791  791  761  0.79
Ogółem 40 244  8 495  8 493  8 157  116  1.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 61 52.59 0.75
WALISZEWSKI Jan Nikodem 10 8.62 0.12
ŻARNECKI Adrian Iwo 9 7.76 0.11
HEJNIAK Sebastian Patryk 0 0.00 0.00
BERNAT Patrycja 12 10.34 0.15
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 3 2.59 0.04
MONETA Katarzyna Justyna 4 3.45 0.05
CHYBAŁA Karolina Marianna 2 1.72 0.02
JABŁOŃSKI Wojciech 4 3.45 0.05
NOWACKA Monika 11 9.48 0.13